"drink one's beer" — Słownik kolokacji angielskich

drink one's beer kolokacja
Popularniejsza odmiana: drink beer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój czyjś piwo
  1. drink czasownik + beer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Most people come through here just drink a beer or something."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo