"drink beverages" — Słownik kolokacji angielskich

drink beverages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napoje napoju
  1. drink czasownik + beverage rzeczownik
    Silna kolokacja

    They dress in layers, open windows, drink cold beverages and wait it out.

    Podobne kolokacje: