"drink a cup" — Słownik kolokacji angielskich

drink a cup kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pijaj filiżankę
  1. drink czasownik + cup rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I decided to drink a cup of coffee, or at least to try.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo