"compete in the Cup" — Słownik kolokacji angielskich

compete in the Cup kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź udział w Filiżance
  1. compete czasownik + cup rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since, 2001-02 season, clubs from entire country are competing in the Cup.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo