"set one's cup" — Słownik kolokacji angielskich

set one's cup kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umieszczać czyjś filiżanka
  1. set czasownik + cup rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He set his cup down and turned to stare at the radio.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo