ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"put one's cup" — Słownik kolokacji angielskich

put one's cup kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś filiżanka
  1. put czasownik + cup rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Paul was putting his cup in the sink when she turned around.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo