"drink Water" — Słownik kolokacji angielskich

drink Water kolokacja
Popularniejsza odmiana: drink water
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój Woda
  1. drink czasownik + water rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was drinking the water when the girl came to the door.

    Podobne kolokacje: