BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink czasownik

drink + rzeczownik
Kolokacji: 84
drink water • drink beer • drink coffee • drink wine • drink tea • drink alcohol • drink fluids • drink milk • drink champagne • drink juice • ...
czasownik + drink
Kolokacji: 21
start drinking • begin drinking • stop drinking • want to drink • go to drink • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
4. begin to drink = zacznij pić begin to drink
5. force to drink = siła do napoju force to drink
6. try to drink = spróbuj pić try to drink
7. use to drink = wykorzystanie do napoju use to drink
8. keep drinking = kontynuuj picie keep drinking
9. finished drinking = skończone picie finished drinking
10. continue drinking = kontynuuj picie continue drinking
11. quit drinking = pozbawiony picie quit drinking
(3) like, enjoy
Kolokacji: 2
(4) allow, recommend
Kolokacji: 2
drink + przyimek
Kolokacji: 30
drink up • drink down • drink from • drink during • drink at • ...
drink + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
drink heavily • drink deeply • drink together • drink deep • drink greedily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.