"begun drinking" — Słownik kolokacji angielskich

begun drinking kolokacja
Popularniejsza odmiana: begin drinking
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaczęte picie
  1. begin czasownik + drink czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the age of 14, he began drinking and using drugs.

    Podobne kolokacje: