"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink czasownik

drink + rzeczownik
Kolokacji: 84
drink water • drink beer • drink coffee • drink wine • drink tea • drink alcohol • drink fluids • drink milk • drink champagne • drink juice • ...
czasownik + drink
Kolokacji: 21
start drinking • begin drinking • stop drinking • want to drink • go to drink • ...
drink + przyimek
Kolokacji: 30
drink up • drink down • drink from • drink during • drink at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
2. drink during = pić podczas drink during
3. drink at = pić przy drink at
4. drink up = wypić do dna, wypić wszystko drink up
5. drink with = pić z drink with
6. drink in = wchłoń drink in
7. drink on = pić na drink on
8. drink down = wypij do dna drink down
9. drink to = pij drink to
10. drink for = pić dla drink for
11. drink before = pij wcześniej drink before
12. drink after = pij potem drink after
13. drink of = pić z drink of
14. drink by = pić przez drink by
15. drink into = pić do drink into
  • Mind you, I drink myself into unconsciousness on the other five.
  • Their juice puts anyone who drink it, into a deep sleep.
  • But he drank himself into a stupor almost every night.
  • "So you might as well drink yourself into a stupor with us."
  • Alexander died a 'natural' death by drinking himself into an early grave.
  • Then he drank long and heavily deep into the night.
  • Those who were left drank and told stories deep into the night.
  • At the club, she nearly drank herself into a coma.
  • He drinks himself into the early hours like his master.
  • Patrick didn't need to be a doctor to know that his mother was drinking herself into an early grave.
drink + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
drink heavily • drink deeply • drink together • drink deep • drink greedily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.