"drink of" — Słownik kolokacji angielskich

drink of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pić z
  1. drink czasownik + of przyimek
    Silna kolokacja

    Both drank of it and sat down to take their rest.

    Podobne kolokacje: