ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"drink during" — Słownik kolokacji angielskich

drink during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pić podczas
  1. drink czasownik + during przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    So children should drink large amounts of water before and during activities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo