"drink down" — Słownik kolokacji angielskich

drink down kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wypij do dna
  1. drink czasownik + down particle
    Bardzo silna kolokacja

    We sat in the kitchen as they drank it down.

    Podobne kolokacje: