"drink urine" — Słownik kolokacji angielskich

drink urine kolokacja
Popularniejsza odmiana: drink one's urine
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mocz napoju
  1. drink czasownik + urine rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some men tried to drink their own urine, but found they could not.

    Podobne kolokacje: