"drink one's urine" — Słownik kolokacji angielskich

drink one's urine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój czyjś mocz
  1. drink czasownik + urine rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Some men tried to drink their own urine, but found they could not.

    Podobne kolokacje: