"finished drinking" — Słownik kolokacji angielskich

finished drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończone picie
  1. finish czasownik + drink czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He went into the back room, then, and didn't come back out until I had finished drinking the ale.

    Podobne kolokacje: