"drink into" — Słownik kolokacji angielskich

drink into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pić do
  1. drink czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    Mind you, I drink myself into unconsciousness on the other five.

    Podobne kolokacje: