"force to drink" — Słownik kolokacji angielskich

force to drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siła do napoju
  1. force czasownik + drink czasownik
    Zwykła kolokacja

    Also it is generally not seen as appropriate to force people to drink alcohol through various games and activities.

    Podobne kolokacje: