"stopped drinking" — Słownik kolokacji angielskich

stopped drinking kolokacja
Popularniejsza odmiana: stop drinking
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): picie spowodowano przerwę
  1. stop czasownik + drink czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But he didn't stop drinking on or off the set.

    Podobne kolokacje: