"try to drink" — Słownik kolokacji angielskich

try to drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbuj pić
  1. try czasownik + drink czasownik
    Luźna kolokacja

    Young children who smell the oil may try to drink it.

    Podobne kolokacje: