"drink for" — Słownik kolokacji angielskich

drink for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pić dla
  1. drink czasownik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Even though she'd taken nothing to drink for nearly two hours, she felt good all at once.

    Podobne kolokacje: