"drink by" — Słownik kolokacji angielskich

drink by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pić przez
  1. drink czasownik + by przyimek
    Silna kolokacja

    He even managed to get her to drink a cup of coffee by herself.

    Podobne kolokacje: