BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink czasownik

drink + rzeczownik
Kolokacji: 84
drink water • drink beer • drink coffee • drink wine • drink tea • drink alcohol • drink fluids • drink milk • drink champagne • drink juice • ...
czasownik + drink
Kolokacji: 21
start drinking • begin drinking • stop drinking • want to drink • go to drink • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. want to drink = chciej pić want to drink
2. go to drink = pójdź do napoju go to drink
3. sit drinking = siadać pijąc sit drinking
4. come to drink = podejdź do napoju come to drink
5. drink while taking = napój podczas gdy biorąc drink while taking
6. need to drink = potrzeba do napoju need to drink
(3) like, enjoy
Kolokacji: 2
(4) allow, recommend
Kolokacji: 2
drink + przyimek
Kolokacji: 30
drink up • drink down • drink from • drink during • drink at • ...
drink + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
drink heavily • drink deeply • drink together • drink deep • drink greedily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.