"drink till" — Słownik kolokacji angielskich

drink till kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pijaj kasę sklepową
  1. drink czasownik + till przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    He never drank till the evening, but then he indulged in beer and gossip.

    Podobne kolokacje: