"drink over" — Słownik kolokacji angielskich

drink over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój ponad
  1. drink czasownik + over przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Reportedly, in extreme cases, they do not drink any water over the course of their lives.

    Podobne kolokacje: