"come to drink" — Słownik kolokacji angielskich

come to drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejdź do napoju
  1. come czasownik + drink czasownik
    Luźna kolokacja

    It was lions, of course, who were alone when they came down to the water to drink.

    Podobne kolokacje: