"drink until" — Słownik kolokacji angielskich

drink until kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pić do czasu gdy
  1. drink czasownik + until przyimek
    Luźna kolokacja

    The spring water was bottled for drinking until the early 2000s.

    Podobne kolokacje: