"drink since" — Słownik kolokacji angielskich

drink since kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij od tej pory
  1. drink czasownik + since przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Over all, Americans have been drinking less alcohol since the early 1970's.

    Podobne kolokacje: