"drink within" — Słownik kolokacji angielskich

drink within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij wewnątrz
  1. drink czasownik + within przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Drink a cup within 30 minutes of finishing a long run, when muscles are most receptive.

    Podobne kolokacje: