"drink without" — Słownik kolokacji angielskich

drink without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij na zewnątrz
  1. drink czasownik + without przyimek
    Zwykła kolokacja

    And if anybody else drank that many without sugar they¡ d be dead.

    Podobne kolokacje: