"drink Guinness" — Słownik kolokacji angielskich

drink Guinness kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój Guinness
  1. drink czasownik + Guinness rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mountbatten used to drink Guinness in the bar down there, and he was well liked by the locals.

    Podobne kolokacje: