"drink around" — Słownik kolokacji angielskich

drink around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij wokół
  1. drink czasownik + around przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    They'd been drinking around the City for some days, spending borrowed money.

    Podobne kolokacje: