"drink through" — Słownik kolokacji angielskich

drink through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij całkowicie
  1. drink czasownik + through przyimek
    Zwykła kolokacja

    Maybe she could drink herself through yet another night of guilt and misery.

    Podobne kolokacje:

podobne do "drink through" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drink through" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne