"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink czasownik

drink + rzeczownik
Kolokacji: 84
drink water • drink beer • drink coffee • drink wine • drink tea • drink alcohol • drink fluids • drink milk • drink champagne • drink juice • ...
czasownik + drink
Kolokacji: 21
start drinking • begin drinking • stop drinking • want to drink • go to drink • ...
drink + przyimek
Kolokacji: 30
drink up • drink down • drink from • drink during • drink at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. drink without = pij na zewnątrz drink without
2. drink out of = pić na zewnątrz z drink out of
3. drink through = pij całkowicie drink through
4. drink under = pij poniżej drink under
5. drink off = spić drink off
6. drink until = pić do czasu gdy drink until
7. drink about = napój około drink about
8. drink over = napój ponad drink over
9. drink throughout = pij przez cały czas drink throughout
10. drink since = pij od tej pory drink since
11. drink that = pij to drink that
  • People drink that water, up and down the Hudson.
  • I wonder they're not all nuts, the way they drink that stuff.
  • Here, take this elven-cake, and drink that last drop in your bottle!
  • And I can't believe you drank that stuff.
  • And you're not to start drinking that nasty whisky again.
  • And I almost stopped you drinking that poison.
  • If I drank that many beers, one after another, my blood alcohol level would show it.
  • Of our older people and young children, many died just from drinking that putrid water.
  • We do not know if we drank that water.
12. drink around = pij wokół drink around
13. drink till = pijaj kasę sklepową drink till
14. drink within = pij wewnątrz drink within
15. drink except = pić tyle że drink except
drink + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
drink heavily • drink deeply • drink together • drink deep • drink greedily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.