"drink while taking" — Słownik kolokacji angielskich

drink while taking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój podczas gdy biorąc
  1. take czasownik + drink czasownik
    Luźna kolokacja

    Do not drink alcohol while taking these medicines, as this increases your risk of liver damage.

    Podobne kolokacje: