NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"need to drink" — Słownik kolokacji angielskich

need to drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzeba do napoju
  1. need czasownik + drink czasownik
    Luźna kolokacja

    If she could push him down, he didn't need any more to drink.

    Podobne kolokacje: