"drink about" — Słownik kolokacji angielskich

drink about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój około
  1. drink czasownik + about przyimek
    Luźna kolokacja

    A lot of things drive me to drink about this game.

    Podobne kolokacje: