"drink deep" — Słownik kolokacji angielskich

drink deep kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij głęboko
  1. drink czasownik + deep przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Then he punched a larger hole on the far side, and drank deep from it.

    Podobne kolokacje: