"drink off" — Słownik kolokacji angielskich

drink off kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spić
  1. drink czasownik + off particle
    Luźna kolokacja

    He drank off his glass with a sigh of satisfaction.

    Podobne kolokacje: