"drink except" — Słownik kolokacji angielskich

drink except kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pić tyle że
  1. drink czasownik + except przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Every one of them drank except Soos himself, so he refused to keep the agreement.

    Podobne kolokacje: