"drink that" — Słownik kolokacji angielskich

drink that kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij to
  1. drink czasownik + that przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    People drink that water, up and down the Hudson.

    Podobne kolokacje:

podobne do "drink that" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drink that" po angielsku — Słownik polsko-angielski

wykrzyknik