"go to drink" — Słownik kolokacji angielskich

go to drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź do napoju
  1. go czasownik + drink czasownik
    Zwykła kolokacja

    He said what food are you going to drink this $4,810 stuff with?

    Podobne kolokacje: