"sit drinking" — Słownik kolokacji angielskich

sit drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siadać pijąc
  1. sit czasownik + drink czasownik
    Zwykła kolokacja

    When he had gone, nobody spoke for a few minutes, just sitting there drinking our coffee.

    Podobne kolokacje: