"drink one's wine" — Słownik kolokacji angielskich

drink one's wine kolokacja
Popularniejsza odmiana: drink wine
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój czyjś wino
  1. drink czasownik + wine rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If I am right, you will drink wine with me.

    Podobne kolokacje: