"drink one's health" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drink one's health" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"drink one's health" — Słownik kolokacji angielskich

drink one's health kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój czyjś zdrowie
  1. drink czasownik + health rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Why couldn't he stop talking and let them drink his health?

    Podobne kolokacje: