"drink champagne" — Słownik kolokacji angielskich

drink champagne kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szampan napoju
  1. drink czasownik + champagne rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "There are not many opportunities in this business to drink Champagne."

    Podobne kolokacje: