"sip champagne" — Słownik kolokacji angielskich

sip champagne kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szampan łyku
  1. sip czasownik + champagne rzeczownik
    Silna kolokacja

    She sipped champagne from a plastic cup and looked at herself in the mirror.

    Podobne kolokacje: