"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink czasownik

drink + rzeczownik
Kolokacji: 84
drink water • drink beer • drink coffee • drink wine • drink tea • drink alcohol • drink fluids • drink milk • drink champagne • drink juice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
6. drink alcohol = alkohol alkohol drink alcohol
12. drink beverages = napoje napoju drink beverages
14. drink one's drink = napój czyjś napój drink one's drink
  • Sometimes I would get up and drink a glass of water.
  • I don't think they would drink a glass of it.
  • I took two and drank half a glass of water.
  • They drank a glass each and went back to the table.
  • He could drink a glass of water and smile at the same time.
  • I drank a glass of red that seemed to go well with the food.
  • But everybody can't drink a glass of wine a day.
  • Let us go to your house and drink a glass of wine.
  • Drink a glass of water before a meal and you'll feel full up.
  • So I believe we may drink a glass of wine to it.
18. drink a lot = pij dużo drink a lot
19. drink whiskey = whisky napoju drink whiskey
20. drink liquor = alkohol wysokoprocentowy napoju drink liquor
21. drink brandy = brandy napoju drink brandy
23. drink vodka = wódka napoju drink vodka
24. drink soda = napój soda drink soda
25. drink whisky = napój whisky drink whisky
26. drink one's fill = napić się do syta drink one's fill
27. drink ale = ale napoju drink ale
28. drink Coke = napój cola drink Coke
29. drink one's health = napój czyjś zdrowie drink one's health
30. drink poison = trucizna napoju drink poison
czasownik + drink
Kolokacji: 21
start drinking • begin drinking • stop drinking • want to drink • go to drink • ...
drink + przyimek
Kolokacji: 30
drink up • drink down • drink from • drink during • drink at • ...
drink + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
drink heavily • drink deeply • drink together • drink deep • drink greedily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.