"drink sodas" — Słownik kolokacji angielskich

drink sodas kolokacja
Popularniejsza odmiana: drink soda
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sody napoju
  1. drink czasownik + soda rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Set a good example: A recent study showed that children are much more likely to drink soda if their parents do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo