"drink a glass" — Słownik kolokacji angielskich

drink a glass kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pijaj szkło
  1. drink czasownik + glass rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Sometimes I would get up and drink a glass of water.

    Podobne kolokacje: